Privatdetektiv Utredningar

Våra privatdetektiver hjälper företag och privatpersoner med utredningar som berör, sjukskrivningar, illojal konkurrens varumärkesintrång m.m. Kom med er problemställning och låt vår detektivbyrå och våra privatdetektiver hjälpa er med lösningen.

Anlita en privatdetektiv vid en vårdnadstvist

Ibland känner man sig hopplös kring vad och hur man skall göra för att säkerställa sina barns bästa. Våra detektiver har erfarenhet av att ta fram lösningar för att ni skall kunna få den information och bevisning som behövs för att ni skall kunna känna er trygga eller föra ärendet framåt vid en tvist.

Anlita en privatdetektiv vid stalking

En privatdetektiv kan hjälpa er att komma till rätta med problem när ni utsätts för stalking och vill kunna leva ett tryggt liv i er vardag.

Otrohetsutredningar

Våra privatdetektiver hjälper er när ni vill känna ro och veta hur ni skall gå vidare i ert förhållande genom att inhämta bevis som bekräftar eller dementerar era farhågor.

Spaning och kartläggning

En privatdetektiv kan utföra fysisk och digital spaning och hjälpa er att förstå sammanhang kring, vårdnadstvister, trakasserier, stalking, bedrägerier m.m.

Bakgrundskontroller

Vi utför relevanta bakgrundskontroller för att ni skall förstå vem ni inleder samarbeten eller relationer med. Våra privatdetektiver är erfarna och har stor kunskap vad gäller bakgrundskontroller.

Trakasserier och kränkningar

Våra privatdetektiver hjälper er att ta fram information om vem och hur trakasserier sker samt hur ni kan åtgärda dessa problem via kontakt med myndigheter eller åtgärder som förhindrar att sådant sker framöver.

Rådgivning

Vår detektivbyrå kan ge råd om hur ni på det mest effektiva och ekonomiska sätt kan komma till rätta med er problemställning. Låt en privatdetektiv ta tag i era problem.

Kontakta oss
Nordic Privatdetektiver

Privatdetektiv Tjänster för företag

Illojal konkurrens

Våra privatdetektiver & spanare har erfarenhet av att spana och dokumenterar med foto, film och text när illojal konkurrens sker gentemot ert företag.

Varumärkesintrång

Våra detektiver och utredare hjälper er att komma till rätta med varumärkesintrång och spåra vem som ligger bakom detta.

Mystery shopper

Vi är era professionella shoppers som lägger märke till service och bemötande i er butik, restaurang, showroom eller annan verksamhet. Låt en privatdetektiv kontrollera er verksamhet.

Avlyssningsskydd

Vi använder oss av hängslen och livrem skydd, då vi har olika metoder för att dels hitta enheter som avlyssnar rum och fordon samt apparater som är patenterade och världsledande i att skydda er och förhindra inspelningsenheter som kan finnas i det rum där era känsliga möten skall ske.

Försäkringsbedrägerier

Som detektivbyrå hjälper vi försäkringsbolag med att samla in bevis för att säkerställa om personskador överhuvudtaget är existerande eller är bestående.

Dataåterställning/IT-forensik

Våra tekniker kan hjälpa er med att återställa data som raderats från er enhet.

Permanent radering av data

Våra detektiver och tekniker hjälper er att radera data från er enhet så att det ej går att återställa.

Privatdetetektiv

Avancerad video inspelningsutrustning

Vi kan skräddarsy dolda video inspelningsutrustning som passar er verksam och miljö. Vår detektivbyrå samarbetar med olika företag som har ingenjörer som skapar dessa. Funktionalitet och utseende anpassas efter varje kunds behov/ärendeart.

GPS utrustning

Vi har olika typer av GPS utrustningar till olika situationer och behov, kontakta oss för att få förslag på en lösning som passar er.

Avancerad audio inspelningsutrustning

Vår utrustning är inget du hittar i Amazon eller annan e-handelsaffär. Vi skräddarsyr våra enheter utifrån både utseende och funktionalitet så att det även med myndighetserfarenhet blir svårt att upptäcka.

Antiavlysningsutrustning

Vi hyr ut utrustning för att hitta avlyssningsutrustning och utrustning som bland annat förhindrar funktionalitet i avlyssningsutrustning.

Våra privatdetektiver hjälper er

Nordic PI (Nordic Private Investigator) privatdetektiver har en bred erfarenhet och stor kunskap inom olika områden. Det gör det möjligt för oss som detektivbyrå att skräddarsy våra lösningar att lösa våra uppgifter och uppdrag. Har du frågor eller funderingar kring våra tjänster som privatdetektiver så är du hjärtlig välkommen att kontakta oss