Detektivbyrå med bred erfarenhet

Vi är en detektivbyrå som har personal med bakgrund inom myndigheter, privata säkerhetssektorn, skådespelare, journalister, spårare m.m.
Detta gör det möjligt för oss som detektivbyrå att skräddarsy våra lösningar med vår breda erfarenhet inom olika sektorer för att lösa er problemställning.

Vad som särskiljer vår detektivbyrå från andra är vår passion för spaning och spårning både vad gäller digitalt såväl som fysiskt. Vi anställer endast passionerade individer och privatdetektiver som brinner för det dem gör, vilket borgar för att vi skall kunna överträffa våra kunders förväntningar, både vad gäller service såväl som slutresultat.

Nordic Privatdetektiver

Hur går det till att anlita en privatdetektiv?

Processen med att anlita en privatdetektiv kan enklast förklaras med att vi tillsammans går igenom behov, önskemål och förväntningar. Utifrån den informationen som delges, genomförs en kartläggning och analys av ärendet. Därefter delges kund en offert.

Vill du veta mer om våra tjänster? Läs mer eller kontakta oss.

Våra tjänster Kontakta oss
Våra tjänster Kontakta oss

Detektivbyråns tjänster

Nedan kan ni se olika tjänster som vår detektivbyrå erbjuder.

 • Utredning
 • Spaning och kartläggning
 • Bakgrundskontroller
 • Vårdnadstvister
 • Trakasserier och kränkningar
 • Stalking
 • Otrohetsutredningar
 • Försäkringsbedrägerier
 • Rådgivning
 • Illojal konkurrens
 • Varumärkesintrång
 • Mystery shopper
 • Dataåterställning/IT-forensik
 • Permanent radering av data
 • Avlyssningsskydd
 • Underrättelsearbete
 • Avlyssning
 • Informationsinhämtning
 • Identifiering,
 • Ledning och organisering
 • Rekrytering och bemanning

Uthyrning:

 • Avancerad video inspelningsutrustning
 • Avancerad audio inspelningsutrustning
 • GPS utrustning
 • Antiavlysningsutrustning
Läs mer

Sekretess

Alla privatdetektiver och personal som arbetar inom Nordic PI omfattas av sekretess. Det betyder att man inte får lämna uppgifter som kan orsaka skada eller men för en enskild person och deras personliga förhållanden. Skriftlig information förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av den. All kundhantering sker i en säker miljö där du som kund ska känna dig trygg. Den information som delges oss, stannar hos oss.

Sekretessen gäller livet ut, oavsett om man arbetar, är ledig eller avslutat sin anställning inom detektivbyrån Nordic PI. Grundregeln är att olika personer i berörd verksamhet får ta del av sekretessbelagda uppgifter i den mån det behövs för att handlägga ett ärende. Uppgifter lämnas således ej till någon som inte arbetar med ärendet. Inte heller får man lämna ut andra uppgifter än de som har betydelse i den aktuella situationen. Av säkerhetsskäl hanteras inga ärenden genom social media, som exempelvis Facebook och Instagram.

Har sekretessen några undantag?

 • Vid misstanke om att barn under 18 år far illa.
 • Vid upptäckt av brott mot barn eller barnpornografi på teknisk utrustning eller andra digitala enheter.
 • Om våra privatdetektiver eller utredare upptäcker terroristbrott, planering av/sponsring av terroristattacker etc. sker rapportering till berörda myndigheter.

All information som tillhandahålls av oss, inklusive din personliga information, hålls skyddad av oss.  Om du är det minsta tveksam eller har några frågor angående sekretess och tystnadsplikt är du välkommen att samråda med oss.

Kontakta oss